اسانس پونه

سریال محصول: PR 120

بازدید کنندگان:295

قیمت:0 تومان

Alternate Text

شناسنامه محصول

اسانس پونه

نام علمی اسانس پونه  Mentha pulegium می باشد.
اندام مورد استفاده در اسانس گیری این گیاه، برگ های آن می باشد و رنگ این اسانس به صورت زرد رنگ می باشد.
ترکیبات حاصل از آنالیز اسانس پونه پولگون، 1و8 سینئول، منتو فوران و سیس ایزو پولگون است.

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز با ما تماس بگیرید.