اسانس آویشن

سریال محصول:TH 118

بازدید کنندگان:385

قیمت:0 تومان

Alternate Text

شناسنامه محصول

اسانس آویشن

نام علمی این اسانس Thymus vulgaris می باشد.
اندام مورد استفاده در اسانس گیری سرشاخه های هوایی در این گیاه هستند.
نوع استخراج اسانس به وسیله تقطیر با بخار آب می باشد.
رنگ اسانس آویشن غالبا زرد رنگ می باشد.
ترکیبات شیمیایی درنتیجه آنالیز اسانس آویشن  تیمول، بورنئول، پاراسیمن، گاماترپینن ،آلفاپینن و کارواکرول است.

مصارف صنعتی:

  • صنایع داروسازی برای تولید داروهایی با اثرات ضدمیکروبی و مورد استفاده در طب سنتی
  • صنایع غذایی
  • تولید خوراک طیور

 

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز با ما تماس بگیرید.