اسانس آویشن

نام محصول : اسانس آویشن

کد محصول : TH 118

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 18000000 ریال


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
اسانس آویشن+خواص اسانس آویشن+ ضدمیکروبی+ ضد سرماخوردگی

اسانس آویشن

 

به دو صورت روغنی و محلول در آب

 

نام علمی این اسانس Thymus vulgaris می باشد.
اندام مورد استفاده در اسانس گیری سرشاخه های هوایی در این گیاه هستند.
نوع استخراج اسانس به وسیله تقطیر با بخار آب می باشد.
رنگ اسانس آویشن غالبا زرد رنگ می باشد.
ترکیبات شیمیایی درنتیجه آنالیز اسانس آویشن  تیمول، بورنئول، پاراسیمن، گاماترپینن ،آلفاپینن و کارواکرول است
 

مصارف صنعتی:

  • صنایع داروسازی برای تولید داروهایی با اثرات ضدمیکروبی و ضد سرماخوردگی و مورد استفاده در طب سنتی
  • صنایع غذایی
  • تولید خوراک طیور