اسانس سیر

نام محصول : اسانس سیر

کد محصول : GA 133

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 0


اسانس سیر+سیر+درین گلاب+آدونیس+ادونیس+درین گلاب+درنوش+ساشه+عرقیات+اسانس+اسانس ها

اسانس سیر

 

به دو صورت روغنی و محلول در آب

 

خواص سیر :

ترکیبات شیمیایی حاصل از آنالیز اسانس سیر به طور عمده تری سولفایدها و دی سولفایدها هستند.
اسانس سیر کاربرد وسیعی در صنایع غذایی دارد.