اسانس میخک

نام محصول : اسانس میخک

کد محصول : 129 CL

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 0


اسانس میخک +خواص اسانس میخک+اوژنول +آرام کننده+ضد عفونی کننده+دندان‌پزشکی+درد دندان+آدونیس+ادونیس+درین گلاب+درنوش+اسانس ها+عرقیات

اسانس میخک

 

به دو صورت روغنی و محلول در آب

خواص اسانس میخک: 

ترکیبات شیمیایی در نتیجه آنالیزاسانس میخک  اوژنول، اربوفیلین، الکل بنزیلیک، بنزوات دو متیل، فورفوول و اتیلن است.

اوژنول که ماده اصلی اسانس میخک است آرام کننده و ضد عفونی کننده است و از آن در دندان‌پزشکی برای آرام کردن درد دندان استفاده می‌شود.