اسانس مریم گلی

نام محصول : اسانس مریم گلی

کد محصول : CS 135

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 20000000 ریال


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 09391682004 تلفن: 03155503631 ایمیل : info@adonisoils.com
اسانس مریم گلی +ضدمیکروبی+ضد باکتریایی+ ضد قارچی+ضدعفونی کننده

اسانس مریم گلی

 

به دو صورت روغنی و محلول در آب

 

خواص مریم گلی:

اسانس مریم گلی، خواص ضدمیکروبی، ضد باکتریایی و ضد قارچی دارد که به عنوان یک ضدعفونی کننده برای خراش ها، زخم ها، جراحات، برش های جراحی و زایمان به کار می رود.

نرکیبات شیمیایی در نتیجه آنالیزاسانس مریم گلی ۶۰ تا ۳۵ درصد توچون و بقیه را سینئول، بورنئول و بورنئول استات تشکیل مى‌دهند.