اسانس سیر

نام محصول : اسانس سیر

کد محصول : GA 133

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 12500000 ریال


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
اسانس سیر +سیر

اسانس سیر

 

به دو صورت روغنی و محلول در آب

 

خواص سیر :

ترکیبات شیمیایی حاصل از آنالیز اسانس سیر به طور عمده تری سولفایدها و دی سولفایدها هستند.
اسانس سیر کاربرد وسیعی در صنایع غذایی دارد.