اسانس رزماری

سریال محصول: 123 RO

بازدید کنندگان:309

قیمت:0 تومان

Alternate Text

شناسنامه محصول

اسانس رزماری

نام علمی این اسانس Rosemarinus officinalis و اندام مورد استفاده در اسانس گیری این گیاه برگ های آن می باشد.
روش به کار گرفته شده در استخراج اسانس رزماری، تقطیر با بخار آب می باشد.
ترکیبات شیمیایی در نتیجه آناليز اسانس رزماری،  شامل 1,8 Cineole ، Borneo ،-pinen α ، Camphor ، Linalool ، Camphene ، limonene و Verbenone می باشد.
از کاربرد های اسانس رزماری در صنعت می توان به استفاده در صنایع دارویی و آرایشی بهداشتی اشاره نمود.
 

جهت اطلاع از آخرین قیمت ها و دیگر اطلاعات مورد نیاز با ما تماس بگیرید.