عرق شیرین بیان

نام محصول : عرق شیرین بیان

کد محصول : 3900

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 120000 ریال


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
عرق شیرین بیان+درمان قاطع زخم معده واثنی عشر+ضد سرفه + صفرا بر+ شیرین بیان

عرق شیرین بیان

خواص عرق شیرین بیان:
رفع ترشی معده، مفیدجهت زخم اثنی اعشرومعده، ضدعفونی مجاری تنفسی و گلودرد، رفع تشنگی و ضدغللظت خون(طبیعت گرم)