عرق شیرین بیان

نام محصول : عرق شیرین بیان

کد محصول : 3900

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم :


عرق شیرین بیان+رفع ترشی معده+درمان زخم اثنی اعشر+زخم معده،ضدعفونی مجاری تنفسی+درمان گلودرد+رفع تشنگی+ضدغللظت خون+شیرین بیان+آدونیس+ادونیس،درین گلاب+شیرین بیان،+اسانس+درین گلاب+درنوش

عرق شیرین بیان

عرق شیرین بیان