مقوی کلیه

نام محصول : مقوی کلیه

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 0


دفع سنگ کلیه+مجاری ادراری+ضد اسپاسم های کلیه+عفونت های ادراری+درنوش+درین گل+آدونیس+درین گلاب+عرقیات+عرقیات کاشان+مقوی کلیه +تقویت کلیه+درد کلیه+تقویت کلیه+طب سنتی +درمان گیاهی+عرقیات گیاهی+ارگانیک

مقوی کلیه

مقوی کلیه
دفع سنگ کلیه و مجاری ادراری، ضد اسپاسم های کلیه و عفونت های ادراری