گلرنگ

نام محصول : گلرنگ

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 0


گلرنگ+ادونیس+آدونیس+درین گلاب+گیاه خشک+گیاهان خشک+تقویت قلب+تنظیم قاعدگی+تسکین درد+افزایش اسپرم در مردان +درمان ناباروری در مردان

گلرنگ

گلرنـگ

تقویت قلب تنظیم قاعدگی و تسکین درد ناشی از آن

استفاده از گلرنگ به جای زعفران در پخت غذا

افزایش اسپرم در مردان و درمان ناباروری در آنها