غنچـه گل  محمـدی

نام محصول : غنچـه گل  محمـدی

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 0


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
غنچـه گل  محمـدی+آدونیس+ادونیس+درین گلاب+آرامش بخش+ضدافسردگی+مقوی قلب و معده+محرک قوای  جنسی+گیاه خشک+گل خشک

غنچـه گل  محمـدی

غنچـه گل محمـدی

آرامش بخش و ضدافسردگی،مقوی قلب و معده، محرک قوای  جنسی، به غیر از دمنوش مورداستفاده جهت تزئین ماست و غذا