افشره گل سرخ

نام محصول : افشره گل سرخ

کد محصول :

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 0


افشره ها+درین گلاب+ادونیس+آدونیس+طعم دنده ها+درین گل+درنوش+افشره گل سرخ+طعم دهنده گل سرخ

افشره گل سرخ

افشره گل سرخ

افزایش دهنده میل جنسی

ضدافسردگی – شادی آور