عرق بومادران

نام محصول : عرق بومادران

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم :


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
عرقیات+،عرقیات کاشان+خواص +عرق بومادران+کاهش فشار خون+کاهش درد خونریزی+دوران قاعدگی+ادونیس+آدونیس+درین گلاب

عرق بومادران

خواص عرق بومادران : 

استعمال خوراکی: کاهش فشار خون وباعث کاهش درد خونریزی در دوران قاعدگی (طبیعت گرم)