عرق شنبلیله

نام محصول : عرق شنبلیله

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم :


عرقیات+عرقیات کاشان+عرق شنبلیله+فواید عرق شنبلیله+خواص عرق شنبلیله+درمان بیماری های قند+مفید برای معلولین+اشخاص ضعیف ولاغر+کاهش فشار خون+بادشکن+درین گلاب+آدونیس+ادونیس+شنبلیله

عرق شنبلیله

خواص عرق شنبلیله : 

مفید برای بیماری های قند - مفید برای معلولین واشخاص ضعیف ولاغر - پایین آورنده فشار خون - بادشکن (طبیعت گرم)