عرق خارشتر

نام محصول : عرق خارشتر

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم :


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
عرقیات+عرقیات کاشان+عرق خارشتر+خارشتر+مدر قوی +تصفیه خون وکبد + برطرف کننده سنگ کلیه و مثانه+مقوی اعمال کلیه+ شستشو دهنده کلیه ها+ضدتشنج +آدونیس+ادونیس+درین گلاب

عرق خارشتر

خواص عرق خارشتر:
مدر قوی ،تصفیه خون وکبد، برطرف کننده سنگ کلیه و مثانه،مقوی اعمال کلیه و شستشو دهنده کلیه ها، ضدتشنج (طبیعت سرد)