عرق کاسنی

نام محصول : عرق کاسنی

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم :


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
عرقیات،عرقیات کاشان،عرق کاسنی،فواید عرق کاسنی،خواص عرق کاسنی،آدونیس،ادونیس،درین گلاب،از بین برنده گرما،رفعالتهاب بدن،تصفیه کننده خون،پاکسازی کبد 

عرق کاسنی

خواص عرق کاسنی:

استعمال خوراکی: از بین برنده گرما و  التهاب بدن، تصفیه کننده خون و پاکسازی کبد ( طبیعت سرد)