عرق کاسنی

نام محصول : عرق کاسنی

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 120000 ریال


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
عرقیات+عرقیات کاشان+عرق کاسنی+فواید عرق کاسنی+خواص عرق کاسنی+خاصیت عرق کاسنی+قیمت عرق کاسنی+عرق کاسنی برای پوست+عرق کاسنی برای جوش

عرق کاسنی

خواص عرق کاسنی:

استعمال خوراکی: از بین برنده گرما و  التهاب بدن، تصفیه کننده خون و پاکسازی کبد ( طبیعت سرد)