عرق بهارنارنج

نام محصول : عرق بهارنارنج

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم : 190000 ریال


ارتباط با واحد بازرگانی اینترنتی

همراه : 989135735460+ تلفن: 983155503627+ ایمیل : info@adonisoils.com
خواص عرق بهار نارنج+ عرق بهار نارنج+بهار نارنج+ آرامش بخش+ضدهیجانات دستگاه عصبی +تقویت معده+کنترل تشنج ها

عرق بهارنارنج

خواص عرق بهار نارنج: 

استعمال خوراکی: آرامبخش و اشتهاآور قوی (طبیعت گرم)