عرق بهارنارنج

نام محصول : عرق بهارنارنج

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم :


خواص عرق بهار نارنج+عرق بهار نارنج+بهار نارنج+ آرامش بخش+اشتهاآور قوی+درین گلاب+آدونیس+ادونیس+بهارنارنج+عرقیات

عرق بهارنارنج

خواص عرق بهار نارنج: 

استعمال خوراکی: آرامبخش و اشتهاآور قوی (طبیعت گرم)