عرق شاهتره

نام محصول : عرق شاهتره

کد محصول : 3901

نوع محصول :

قیمت به ازای هر کیلوگرم :


عرقیات+عرقیات کاشان+عرق شاهتره+فواید عرق شاهتره،+خواص عرق شاهتره+اشتهاآور+تصفیه کننده خون+ادونیس+درین گلاب+آدونیس،عرق شاهتره

عرق شاهتره

خواص عرق شاهتره:

 استعمال خوراکی: اشتهاآور و تصفیه کننده خون (طبیعت معتدل)